Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dawosdaky ykdasady forum öz işini tamamalady


Şweýsariýanyň Dawos şäherinde ýyllyk ykdasady forum öz işini tamamalady.

Dünýäniň dürli döwletlerinden gelen syýasat we biznes liderleri bank pudagyny kadalaşdyrmak meselesini maslahatlaşdylar. Ýöne anyk bir karara gelmegiň başartmandygy haba berilýär.

Fransiýanyň prezidenti Nikolýa Sarkozi bank pudagyna döwlet kontrollygyny güýçlendirmek barada çykyş etdi.

Oňki ýyllar bilen deňeşdirilende, ABŞ-dan we Orsýetden ýokary derejeli wekiller foruma gatnaşmady.
XS
SM
MD
LG