Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bagdatdaky partlamada azyndan 41 adam öldi


Şu gün Yragyň howpsuzlyk güýçleriniň resmileri Bagdadyň eteginde şaýylaryň geçirýän dini zyýaraty wagtynda janyndan geçen bir aýalyň zyýaratçylaryň arasynda öz-özüni partlatmagy netijesinde azyndan 41 adamyň ölüp, 100-den gowrak adamyň hem ýaralanandygyny habar berdi.

Bu wakanyň bolan wagty zyýaratçylar Bagdadyň günorta-günbatarynda ýerleşýän Kerbala şäherine dini zyýarata barýan ekenler.

Bu Arbaýn atly dini zyýarat her ýyl Muhammet pygamberiň agtygy Husseýniň ölüminiň 40-ny bellemek üçin geçirilýär.

Bu günki partlamanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almandyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG