Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Päkistanda talyplaryň gaçybatalgalaryna zarba uruldy


Päkistanyň demirgazyk-günbataryndaky talyplaryň gaçybatalgalaryna howa zarbasynyň urlandygyny, bärsinden 10 söweşijiniň öldürilendigini ýerli häkimiýetler habar berýärler.

Zarbalary pilotsyz amerikan uçarlarynyň urandygy çak edilýär.

Mundan öň päkistan harbylary ýurduň demirgazyk-günbatarynda, Owganystan bilen serhetde söweşijileriň garşysyna täze operasiýa geçirilýändigini habar beripdi.

Komandowaniýe 80 töweregi ekstremistiň öldürilendigini tassyklaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG