Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çaýlaşma oturyşygy konserwatiw Palini gutlaýar


2008-nji ýylda Respublikan partiýa tarapyndan wise-perzidentlige kandidat görkezilen Sara Palin «Çaýlaşma oturyşygy» diýilýän hereketiň ýygnanyşygynda çykyş etdi.

Palin ýurduň günortasyndaky Naşwil şäherinde ýygnanalaryň öňünde çykyş edip, «Amerika ýene bir rewolýusiýa taýýar» diýdi.
«Çaýlaşma oturyşygy» geçen ýyl prezident Barak Obamanyň saglygy saklaýyş reformasyna garşy protestleri bilen göze ilipdi.
XS
SM
MD
LG