Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Timoşenko saýlaw netijelerinden närazy


Ukrainada geçirilen prezident saýlawlarynyň kandidaty Ýuliýa Timoşenko adalatly saýlawlary goramak ugrunda hereket etjekdigini aýdýar.

Timoşenko 7-nji fewralda geçirilen saýlawlarda galplyklara ýol berlendigini öňe sürüp, bu baradaky şikaýaty bilen suda ýüzlenjekdigini mälim etdi.

Wiktor Ýanukowiçiň alan sesleri Timoşenkonyňkydan 3% öňde barýar.

Halkara synçylary, şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, saýlawlaryň açyk hem adalatly geçendigini aýdyp, ukrain syýasatçylaryny häkimiýet çalşygynyň asuda geçmegini üpjün etmäge çagyrdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG