Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürjüstanly žurnalist Şweýsariýadan gaçybatalga sorady


Düýn gürjüstanly žurnalist Wahtang Komahidze özüne we öz maşgalasyna häkimiýetler tarapyndan abandarylýan agressiw howp sebäpli, Gürjüstany terk etmeli boljakdygyny aýdyp, beýanat ýaýratdy.

Žurnalist Komahidze özüniň we maşgalasynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Şweýsariýadan gaçybatalga sorandygyny mälim etdi.

Wahtang Komahidze Gürjüstanyň separatistik regiony bolan Günorta Osetiýa regiony barada taýýarlan dokumental filmi üçin ýurduň häkimiýetleriniň özüne syýasy basyş görkezýändiklerini aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG