Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürjüstanyň öňki prezidentiniň ogly huşsuz ýatyr


Gürjüstanda tussag astyndaky Gürjüstanyň öňki prezidenti Zwiad Gamsahurdiýanyň ogly Sotne Gamsahurdiýa huşsuz ýatyr diýip, onuň aklawçysy tassyklaýar.

Keti Bakauri Gamsahurdiýanyň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşandygyny türme keselhanasyndaky çeşmelerden eşidendigini žurnalistlere aýtdy. Onuň ýanyna özüni goýbermeýändiklerini nygtady.

Gamsahurdiýanyň garşysyna iki jenaýat işi gozgaldy. Olaryň biri Orsyetiň peýdasyna içalyçylyk etmek. Birnäçe hepde mundan öň Güjüstanyň öňki prezidentiniň ogly açlyk yglan edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG