Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýanukowiç Ukrainanyň prezidenti hökmünde işe başlaýar


Öz garşydaşy we premýer-ministr Ýuliýa Timoşenko bilen aralarynda dartgynlylygyň dowam edýän häzirki pursatynda, Wiktor Ýanukowiç ýurduň 4-nji prezidenti hökmünde parlamentde geçiriljek dabarada kasam kabul edip, şu gün wezipesine başlar.

Beýleki myhmanlar bilen bir hatarda bu dabara ÝB-niň daşary syýasat boýunça wekili Katerin Aşton, ABŞ-nyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jeýms Jones we Orsýetiň parlamentiniň spikeri Boris Gryzlowyň gatnaşjakdygy aýdylýar.

Moskwanyň tarapyny tutýan Ýanukowiç 7-nji fewralda geçirilen saýlawlaryň ikinji tapgyrynda ýeňiş gazanandan soň 2004-nji ýylda geçirilen “Mämişi rewolýusiýanyň” simwoly bolan premýer-ministr Ýuliýa Timoşenkony wezipesinden çekilmäge çagyrypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG