Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gresiýa Ýewropadan maliýe ýardamyna garaşýar


Gresiýanyň premýer-ministri Jorj Papandreou ýewropaly liderlere ýüzlenip eden çykyşynda, geljek hepde geçiriljek sammitde Afina maliýe ýardam etmek barada bileleşigiň ylalaşyga gelmelidigini aýtdy.

Ol Ýewropa Parlamentinde şu gün geçiren metbugat ýygnagynda, eger Gresiýa ýeňil şertlerde karz pul berilmese, Afinanyň býujet ýetmezçiligini doldurmak baradaky planynyň başa barmajagyny aýtdy.

Gresiýanyň premýer-ministri öz ýurdunyň Halkara Walýuta Fonduna ýüzlenmäge mejbur bolmazlygy üçin, häzirki döwürde Ýewropa Bileleşiginden ýardam sorap, Brýusselde gepleşik geçirýär.

Gresiýa şu ýylyň dowamynda azyndan 53 milliard ýewro karz pul tapmaly we ýaz aýlarynyň ahyryna çenli 20 milliard ýewro barar serişdäni gaýtadan maliýeleşdirmeli.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG