Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Päkistanda iki talyp söweşijisi tussag edildi


Diplomatlary ogurlamagy, myhmanhanalarda terroristik aktlar gurnamagy planlaşdyrmakda aýyplanýan iki talyp söweşijisi Päkistanda tussag edildi.

Polisiýanyň maglumatyna görä, olaryň ikisi-de Rawalpindi şäherinde ele salnypdyr.

Tussag edilenleriň biri bäş ýyldyzly myhmanhana hüjüme taýýarlyk görendiklerini aýdypdyr.

Derňewiň maglumatyna görä, tussag edilenler Päkistanyň armiýasyndan gaçan dezertirleriň sanawynda bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG