Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Päkistanda iki talyp söweşijisi tussag edildi


Diplomatlary ogurlamagy, myhmanhanalarda terroristik aktlar gurnamagy planlaşdyrmakda aýyplanýan iki talyp söweşijisi Päkistanda tussag edildi.

Polisiýanyň maglumatyna görä, olaryň ikisi-de Rawalpindi şäherinde ele salnypdyr.

Tussag edilenleriň biri bäş ýyldyzly myhmanhana hüjüme taýýarlyk görendiklerini aýdypdyr.

Derňewiň maglumatyna görä, tussag edilenler Päkistanyň armiýasyndan gaçan dezertirleriň sanawynda bar.
XS
SM
MD
LG