Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG-niň wekili Aşgabada sapar edýär


BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarynyň edarasynyň Merkezi Aziýadaky regional wekili Saber Azam şu günler Aşgabatda.

24-nji martda ol Türkmenistanyň Mejlisinde, Daşary işler ministrliginde, şeýle-de ýurduň döwlet migrasiýa gullugynda kabul edildi.

Duşuşyklaryň gidişinde BMG-nyň bu uly guramasynyň hem Türkmenistanyň arasynda mundan beýläkki hazmatşlagyň meseleleri maslahatlaşyldy.

Guramanyň maksady- adamlaryň abadan durmuşy diýip, Türkmenistanyň döwlet metbugaty habar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG