Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Liwiýada Arap ligasynyň sammiti jemlenýär


Arap ligasy şu gün Liwiýada geçiren sammitini jemledi.

Arap ligasynyň lideri Amr Musa şenbe güni 22 döwletiň agzalygyndaky bileleşigiň sebite artýan täsiri hem dawaly ýadro programmasy bilen bagly Eýran bilen göni gepleşige girmegine çagyrdy.

Musa şunuň ýaly planlaryň regional hyzmatdaşlyga hem konfliktleriň çözgüdine hyzmat etjegini we arap döwletleri bolmadyk Eýran, Türkiýe ýaly ýurtlary hem öz içine aljagyny aýtdy.

Şeýle-de ol Ysraýylyň palestanylaryň biziňki diýýän ýerinden jaý gurmagy Orta Gündogar parahatçylyk prosesini hemişelik bozup biler diýdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG