Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Päkistanda 15 çemesi söweşiji öldürildi


Päkistanyň demirgazyk-günbataryndaky Orakzaý etrabynda 15 çemesi söweşiji öldürildi.

Ýene-de dört söweşiji Owganystan bilen serhetdäki baglag-geçiriş nokadyna hüjüm edenlerinde ele salyndy. Atyşyk wagttynda bir harby gullukçy ýaralandy.

Mart aýynyň ortalarynda Orkazaýda talyplara garşy giň çäkdäki operasiýalar geçirilipdi. Harby komandowaniýanyň maglumatyna görä, häzire çenli 300 çemesi söweşiji ýok edildi.
XS
SM
MD
LG