Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Taýlandyň paýtagty Bankokda protestler dowam edýär


Bankokda hökümet goşunlary protestçilere ok atdy. Netijede, 50 adamyň ýaralanandygy, azyndan 3 adamyň bolsa heläk bolandygy habar berilýär.

12-nji martda hökümete garşy demonstrasiýalar başlanany bäri 30 adamyň ölüp, ýüzlerçesiniň ýaralanandygy aýdylýar.

Özlerini “Gyzyl köýnekliler” diýlip atlandyran protestçiler Taýlandyň häzirki hökümetiniň bikanun häkimiýet başyna gelendigini aýdyp, täze saýlawlaryň geçirilmegini talap edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG