Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyz ýaşlary paýtagtda hokümeti goldaýar


Gyrgyz ýaşlarynyň «Aýkel» atly topary Bişkekde geçiş hökümetiniň goldawyna ýygnanyşyk we ýöriş geçirdi.

Bu ýörişe gatnaşan ýaşlaryň sany 500-den bir müňe çenli aralykda.

Ýaşlar Bişkegiň köçelerinde «Biz bitewi Gyrgyzystanyň tarapynda», «Demirgazygam, Günorta-da biziň Gyrgyzystanymyz», «jenaýatçylar türmede oturmaly» diýen şygarlary göterip ýöriş etdiler.

Geçiş hökümetiniň lideri Roza Otunbaewa ýaşlar bilen duşuşyp, olara goldawlary üçin sagbolsun aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG