Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yragyň Bakuba şäherinde iki ymam öldürildi


Yrak resmileri terrorçylyga garşy wagyz edýän sünni arap ymamlarynyň ikisiniň wagşylyk bilen öldürilendigini aýdýarlar.

Olaryň biriniň kellesi kesilip, elektrik sütüniň üstünde goýulsa, beýlekisi öz maşgalasynyň öňünde atylyp öldürilipdir.

Harby resmiler Şeýh Abdulla Şakur bilen Şeýh Haşim Arifiň ölümini al-Kaýdadan gördüler.

Bu waka Bagdadyň demirgazygyndaky Bakuba şäherinde boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG