Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet Bütindünýä Söwda Guramasyna girmek isleýär


“Orsyet Bütindünýä Söwda Guramasyna girmek isleýär, ýöne guramanyň gapysyny alyp durmak ýüregimize düşdi” - diýip, prezident Dmitriý Medwedew Moskwada amerikan inwestorlarynyň bir topary bilen duşuşygynda aýtdy.

Medwedew Bütindünýä Söwda Guramasyna girmekde ABŞ-dan goldawa garaşýanygyny belledi.

Geçen ýylyň tomsunda Belarus hem Gazagystan bilen gümrük birleşigini döretmek barada ylalaşyga gelenden soň, Orsýet Bütindünýä Söwda Guramasyna girmek baradaky gepleşikleri doňdurypdy, biraz soň şol karara gaýtadan seredildi.
XS
SM
MD
LG