Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Barak Obama Luizýana ştatyna bardy


ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama: “Meksikan aýlagynda nebitiň suwa goşulmasy ýatyrylýança hem onuň ýetiren zyýanlary ýok edilýänçä, amerikan häkimiýetleri rahatlygyň nämedigini bilmez” diýdi.

Ol düýn Luizýana ştatyna bardy we British Petroleum kompaniýasynyň spesialistleriniň alyp barýan işleriniň netijesinde okeanyň suwuna goşulýan nebitiň akmasynyň soňuna çykyljagyna ýa-da onuň möçberiniň azaljagyna ynam bildirdi.

Obama Meksikan aýlagynda bolan betbagtçylygyň energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmak üçin goşmaça delil bolandygyny aýdy.
XS
SM
MD
LG