Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Harby-howa serkerdebaşysy wezipesinden boşadyldy


Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen polkownik Gurbanguly Täçdurdyýewiç Gurbangulyýew wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, ýolbaşçylyk edýän gulluklarynyň işinde ýol beren kemçilikleri üçin Türkmenistanyň Ýaragly güýçleriniň harby-howa güýçleriniň we howa hüjüminden goranyş goşunlarynyň serkerdebaşysy wezipesinden boşadyldy.

Bu barada Türkmenistanyň döwlet mediasy habar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG