Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Putin gaýtadan prezident bolmagy ýüregine düwenok


Orsýetiň premýer-ministri Wladimir Putin häzirki wezipesinden hoşaldygyny we 2012-nji ýylda geçiriljek saýlawlarda prezidentlik wezipesine dalaş etmek barada şu mahal pikirlenmeýänligini aýtdy.

Putin Fransiýanyň habar beriş serişdesine beren interwýusynda bu meseläni saýlawlar ýakynlaşanda gaýtadan gözden geçirmek barada Orsýetiň prezidenti Dimitriý Medwedew bilen ylalaşanlygyny aýtdy.

Putin ýurduň syýasaty bilen bagly meselelerde Medwedew bilen bilelikde maslahatlaşyp karara gelýändiklerini hem sözüniň üstüne goşdy.
XS
SM
MD
LG