Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanda bolan partlamada azyndan 13 adam heläk boldy


Pakistanyň günortasynda Haýdarabad şäherinde bolan partlamada, dürli maglumatlara görä, 13-den 18-e çenli adam heläk bolupdyr, ýaralananlar 30 adam.

Gowuşýan maglumatlara görä, bu partlama terakt däl. Garažda duran ýük maşynynda gaz balony partlapdyr.

Partlama şeýle bir güýçli bolup, goňşy jaýlaram weýran bolupdyr. Şol jaýlarda adam bar eken.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG