Sepleriň elýeterliligi

Petreus halkara güýçleriň komandasyny kabul etdi


Birleşen Ştatlaryň generaly Petreus Owganystandaky 130 müňlük halkara güýçleriniň komandowaniýesini kabul edip aldy.

Kabulda geçirilen dabarada oňa iki baýdak - Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň baýdaklary gowşuryldy.

Petreus dabara ýygnanan birnäçe ýüz NATO hem owgan resmisine ýüzlenip, «biz bu söweşe ýeňmek üçin girdik» diýdi.
XS
SM
MD
LG