Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Britaniýa öz adam gynamaga gatnaşygyny derňemekçi


Premýer-ministr Deýwid Kameron Britniýanyň öz howpsuzlyk gulluklarynyň daşary ýurtlarda terrorda gümanlanýanlary gynandygy barada aýdylýanlary derňejegini aýtdy.

Kameron parlamente Britaniýanyň bu meselede aýdylýan zatlary açyklaşdyrmagyna wagt ýetdi diýdi.

Pakistan asylly britaniýalylaryň birnäçesi özleriniň pakistan tussaghanasynda britanlaryň gatnaşmagynda gynalandygyny aýtdy.

Kameron bu derňewiň ýyl aýaklamanka başlanjagyna umyt bildirdi.

Britan häkimiýetleri özleriniň maglumat almak üçin hiç wagt adam gynamajaklaryny we özgeleri hem bu işe itermejeklerini aýdýarlar.
XS
SM
MD
LG