Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG: Kosowanyň garaşsyzlygy meselesine garalar


Düýn Birleşen Milletler Guramasynyň halkara sudy 2008-nji ýylda Kosowanyň birtaraplaýyn ýagdaýda öz garaşsyzlygyny yglan etmeginiň halkara kanunçylygyna garşy gelip-gelmeýändigi baradaky meselä garamakçydygyny mälim etdi.

Halkara sudunyň maglumatyna görä, sud bu meselä geljek hepde garar. BMG-niň sudy bu mesele baradaky gutarnykly kararyň 22-nji iýulda geçiriljek açyk diňlenişikde yglan ediljekdigini mälim etdi.

Kosowa 2008-nji ýylda birtaraplaýyn ýagdaýda özüniň Serbiýadan garaşsyzdygyny yglan edipdi. Şu geçen döwrüň içinde onuň garaşsyzlygyny dünýäniň 69 döwleti resmi ýagdaýda ykrar etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG