Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owgan esgeri gullukdaşyny we iki amerikalyny öldürdi


Owganystanyň demirgazygynda milli goşunyň esgeri öz gullukdaşyny we iki amerikaly graždan spesialisti atyp öldürdi.

Şol wakanyň netijesinde ýene-de bir owgan hem bir daşary ýurtly ýaralandy. Gümürtik ýagdaýda şol esgeriň özem heläk boldy.

Waka Owganystanyň demirgazygyndaky iň parahat şäher Mazari-Şerifiň eteginde harby-türgenleşik okuwlary wagty boldy.

NATO-nyň komandowaniýesi owgan häkimiýetleri bilen bilelikde derňewiň geçirilýändigini habar berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG