Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanyň parlament delegasiýasy Moskwada


Türkmenistanyň parlament delegasiýasynyň tejribe alyşmak hem parlamentara hyzmatdaşlygyň geljegini orsýetli kärdeşleri bilen maslahat etmek üçin üç günlük Moskwa barandygy habar berilýär.

Türkmenistanyň parlament delegasiýasynyň baştutany Orazgeldi Hümmedow halkara gatnaşyklary, ykdysady, şeýle-de sosial-syýasy ugurlarda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça orsýetli kärdeşleriniň tejribelerini öwrenmäge gyzyklanma bildiripdir.
XS
SM
MD
LG