Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Titanigiň” gark bolan ýerine ekspedisiýa ugrarlar


Amerikan alymlarynyň bir topary legendar ýolagçy gämisi “Titanigiň” gark bolan ýerine nobatdaky ekspedisiýa ugramakçy.

Geçen asyryň başynda gämi betbagçylyga uçranda, iki bölege bölünipdi. Şol iki bölek biri-birinden bäş ýüz metr daşlykda, Atlantik okeanynyň demirgazyk böleginde dört kilometr çuňlukda ýatyr.

Bu gämi hem onuň betbagçylygy barasynda “Titanik” at bilen çeper film döredilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG