Sepleriň elýeterliligi

Orsýetdäki güýçli ýangynlar dowam edýär


Orsýetiň Woronež şäheriniň eteginde bolan ýangynda 5 adam, şol sanda bir ýangyn söndüriji ölüp, 100 töweregi adam ýaradar boldy. 500 gowrak adam öýsüz-öwzarsyz galdy.

Woronež we Nijgorod oblastlarynda 818 öý ýandy.

Rýazan we Nižgorod oblastlarynda 3,5 müň adam başga ýerlere äkidildi.

Orsýetiň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi betbagçylyga uçran etraplara goşmaça güýç we tehnika ugradýar.
XS
SM
MD
LG