Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hizbollanyň tarapdarlary sünni topary bilen çaknyşdy


Düýn Liwanyň şaýy hereketi bolan Hizbolla toparynyň tarapdarlary Beýrutda ownuk sünni toparynyň partizanlary bilen çaknyşdy.

Çaknyşykda bir adamyň ölendigi aýdylýar. Liwanyň harby güýçleriniň sözçüsi «Frans-Press» habar gullugyna beren interwýusynda bu wakada şahsy dawanyň ýaragly çaknyşyga baryp ýetendigini aýtdy.

Onuň aýtmagyna görä, bu çaknyşygyň netijesinde Hizbollanyň bir tarapdary öldürilipdir. Söweşiň anyk näme esasynda turandygy heniz anyk däl.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG