Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler


Türkmenistanyň resmi maglumatynda ýurduň Söwda-senagat palatasynda türkmen-türk işewürler geňeşiniň dörediljekdigi aýdylýar.

Şeýle hem, 30-njy awgustda Aşgabadyň Sergiler köşgünde Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisiniň açylýandygy habar berilýär.

Bu sergä dürli pudaklarda işleýän meşhur türk kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşar.

Serginiň çäklerinde türkmen-türk işewürler geňeşiniň birinji mejlisini hem geçirmeklik göz öňünde tutulýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG