Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler


Türkmenistanyň resmi maglumatynda ýurduň Söwda-senagat palatasynda türkmen-türk işewürler geňeşiniň dörediljekdigi aýdylýar.

Şeýle hem, 30-njy awgustda Aşgabadyň Sergiler köşgünde Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisiniň açylýandygy habar berilýär.

Bu sergä dürli pudaklarda işleýän meşhur türk kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşar.

Serginiň çäklerinde türkmen-türk işewürler geňeşiniň birinji mejlisini hem geçirmeklik göz öňünde tutulýar.
XS
SM
MD
LG