Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bleýeriň öz kitabynyň tanyşdyrylyşyna gatnaşmazlygy mümkin


Ýakynda özüniň memuar kitaby çapdan çykan Britaniýanyň ozalky premýer-ministri Toni Bleýer ýüze çykaýmagy mümkin protest çykyşlaryndan ätiýaç edip, şu hepde Londonda bu kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşmazlygynyň mümkindigini aýtdy.

«A Journey», ýagny, «Syýahat» diýlip atlandyrylýan bu kitapda Toni Bleýer özüniň Britaniýa ýolbaşçylyk eden döwründe, ýagny, 1997-2007-nji ýyllarda alyp baran syýasatyny gorap, köpsanly deliller getirýär. Şol sanda, bu kitapda onuň 2003-nji ýylda Yrak urşuny goldap alyp baran syýasatyny goraýjy deliller hem öňe sürülýär.

Hepdäniň şenbe güni Irlandiýanyň paýtagty Dublinde Yrak urşuna garşy çykyş edýän protestçiler Toni Bleýeri köwüş we ýumurtga bilen keseklediler.
XS
SM
MD
LG