Sepleriň elýeterliligi

Orsýetiň IIM-niň generaly Ý.Nowikow wezipesinden boş


Düýn Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedew Içeri işler ministrliginiň generaly Ýewgeniý Nowikowy serhoş halda köpçüligiň içinde sapançasyny galgadyp, ýokaryk ok atandygy üçin, ony wezipesinden boşatdy.

General Ýewgeniý Nowikow şu ýylyň fewralynda Mokwadaky söwda merkezleriniň biriniň öňünde serhoş halda sapançasyndan ok atanda, ony bu söwda merkeziniň goragçylary ýaragsyzlandyryp, milisiýany çagyrypdylar.

Şol wakanyň yzy bilenem, general Ýewgeniý Nowikow milisiýa tarapyndan wagtlaýyn tussag astyna alnypdy.
XS
SM
MD
LG