Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

NATO-nyň başlygy Gürjüstana sapar edýär


NATO-nyň baş sekrtary Anders Fog Rasmussen şu gün Gürjüstanyň prezidenti Mihail Sakaşwili we beýleki gürji ýolbaşçylary bilen gepleşmek üçin Tbilisä barmaly.

NATO bu saparda NATO-nyň Gürjüstanyň paýtagty Tbilisidäki Aragatnaşyk edarasynyň formal açylyşynyň boljagyny aýdýar.

NATO ýurtlary 2008-nji ýylyň 1-nji aprelinde Gürjüstan bilen demokratiki, guramaçylyk we goranyş reformalary babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyga gelipdiler. Bu hyzmatdaşlykdan maksat Gürjüstany ýaranlyga agza bolmaga taýýarlamakdan ybarat.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG