Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

NATO-nyň başlygy Gürjüstana sapar edýär


NATO-nyň baş sekrtary Anders Fog Rasmussen şu gün Gürjüstanyň prezidenti Mihail Sakaşwili we beýleki gürji ýolbaşçylary bilen gepleşmek üçin Tbilisä barmaly.

NATO bu saparda NATO-nyň Gürjüstanyň paýtagty Tbilisidäki Aragatnaşyk edarasynyň formal açylyşynyň boljagyny aýdýar.

NATO ýurtlary 2008-nji ýylyň 1-nji aprelinde Gürjüstan bilen demokratiki, guramaçylyk we goranyş reformalary babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyga gelipdiler. Bu hyzmatdaşlykdan maksat Gürjüstany ýaranlyga agza bolmaga taýýarlamakdan ybarat.
XS
SM
MD
LG