Sepleriň elýeterliligi

Orsýetde regional geňeşlere saýlawlar geçirilýär


Şu gün Orsýetiň birnäçe regionynda ýerli regional geňeşlere we şäher geňeşlerine saýlawlar geçirilýär.

Bu saýlawlarda premýer-ministr Wladimir Putiniň «Ýedinaýa Rossiýa» partiýasy ähli geňeşlerde orunlaryň aglaba köpçüligine eýe bolar diýlip garaşylýar.

Bu gezekki regional saýlawlarda Kremle garşy çykyş edýän we Günbatara tarapdar syýasy partiýalardan diňe biri, ýagny, «Ýabloko» partiýasy saýlawlara gatnaşmaga mümkinçilik aldy.

Kremle garşy çykyş edýän beýleki syýasy toparlar dürli sebäplere görä özlerini hasaba aldyrdyp bilmändiklerini mälim etdiler.
XS
SM
MD
LG