Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Germaniýanyň prezidenti Peterburgda gonamçylyklara aýlandy


Germaniýanyň prezidenti Kristian Wulf Ikinji jahan urşy ýyllary Orsýetde ölen Gitler goşunlarynýň esgerleriniň iň köp jaýlanan ýerine düýn baryp gördi.

Sologubow gonamçylygy Peterburgdan 60 kilometr daşlykda ýerleşip, onda Wermahtyň 80 müň esgeridir-ofiseri jaýlanypdy.

Germaniýanyň prezidenti şeýle-de Peterburgdaky Piskarýow gonamçylygyna bardy. Bu ýerde 1941-44-nji ýyllarda 900 gün dowam eden Leningrad gabawynda wepat bolanlaryň ýüz müňlerçesi jaýlanypdy.
XS
SM
MD
LG