Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýranyň Ispyhan şäherinde gadagançylyklar artýar


Eýranyň Ispyhan şäheriniň polisiýasynyň täze başlygy jemgyýetçilik ýerlerinde gelin-gyzlaryň rolikde gezmeginiň bikanundygyny aýtdy.

Hasan Karami Ispyhanyň meşhur Khajoo köprüsinde aýdym aýtmagyň, woleýbol oýnamagyň bikanundygyny we seýilgählerde kart oýnamagyň gadagandygyny hem nygtady.

Karami Ispyhanda jenaýatçylara garşy berk göreşjekdigini we bidüzgünçilikleriň öňüni almak üçin polisiýa işgärleriniň sanynyň artdyryljakdygyny hem sözüne goşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG