Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwanyň meri saýlanar


Şu gün Moskwanyň şäher dumasy nobatdan daşary maslahatynda Orsýetiň prezidenti tarapyndan Moskwanyň şäher häkimi wezipesine teklip edilen Sergeý Sobýaniniň kandidaturasyna sereder.

Sobýaniniň çykyşyndan hem deputatlaryň soraglaryna jogaplaryndan soň gizlin ses berişlik geçiriler. Eger onuň kandidaturasy tassyklansa, Sobýaniniň wezipä girişmek dabarasy şu günüň özünde bolar.

Moskwanyň öňki meri Ýuriý Lužkow “ynamy ýitireni sebäpli” prezident Dmitriý Medwedew tarapyndan wezipesinden çetleşdirilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG