Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

TOPH “Päkistanyň bähbitlerine gabat gelýär”


“Ekpress Tribune” habarlar gullugynyň berýän maglumatyna laýyklykda, çarşenbe güni Päkistanyň resmileri Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçiriji proýekti boýunça ylalaşygy tassyklady.

Päkistanyň resmisi Kamar Zaman Kairanyň aýtmagyna görä, bu proýekt Päkistanyň bähbitlerine gabat gelýär.

Eger-de Hindistan bu proýekte gatnaşmakdan ýüz öwürse, muny üç taraplaýyn derejede dowam etdirmeli diýip, Zaman Kaira nygtady.
XS
SM
MD
LG