Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaý her on ýyldan geçirýän ilat ýazuwyna başlady


Hytaý şu gün her on ýyldan geçirýän ilat ýazuwyna başlady.

Hytaý şu wagta çenli alty ilat ýazuwyny geçirdi, ýöne bu sapar birinji gezek adamlary kanuny hasaba alnan ýeri boýunça däl-de, ýaşaýan ýeri boýunça ýazgy etmekçi.

Bu täzelik ýurduň demografiki özgerişligini has gowy yzarlamaga we Hytaýyň ilatynyň hakyky sanyny kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG