Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazak türmesiniň gözegçileri parahorlukda aýyplandy


Gazagystanyň Kuşmurgun türmesiniň öňki başlygy Aleksandr Sadowskiý wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda, gorkuzyp pul almakda we parahorlukda günäli bilnip, 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Türme başlygynyň orunbasarlary bolup işlän Sergeý Trigubko we Talgat Düsembiýew dagy hem ýedi ýyldan sekiz ýyla çenli türme tussaglygyna höküm edildi.

Olar tussaglardan we olaryň garyndaşlaryndan gorkuzmak arkaly uly mukdarda we yzygider para alýan eken.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG