Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Öňky gyrgyz prezidenti Bakyýewiň sud işi gaýra goýuldy


Gyrgyzystanyň öňki prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň aprel aýynda bolan çaknyşyklar bilen bagly gaýybana sud işi gaýra goýuldy.

17-nji noýabrda boljak sud diňlenişigi Kurmanbek Bakyýewiň häkimiýetden çetleşdirilmeginden soň oňa garşy geçirilýän ilkinji sud işi bolar.

Berilýän maglumatlara görä, 7-nji apreldäki demonstrasiýalarda protestçilere garşy ot açmakda we ot açmak buýrugyny bermekde günälenip, jemi 28 adam sud jogapkärçiligine çekilipdir.

7-nji apreldäki wakalar sebäpli 87 çemesi adamyň ölendigi we ýüzlerçe adamyň ýaralanandygy habar berildi.

Jogapkärçilige çekilenleriň arasynda ýurduň öňki howpsuzlyk güýçleriniň ýolbaşçylary hem bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG