Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Altyn asyr” telekanalynyň direktoryna soňky käýinç berildi


“Türkmenistan: altyn asyr” telekanalyň direktory Maksat Altaýewe Türkmenistanyň prezidenti “soňky duýduryş bilen iň soňky käýinç yglan etdi” diýip, döwlet baştutanynyň metbugat gullugyna salgylanmak bilen Türkmenistan.RU internet saýty ýazýar.

“Gulluk borjuny kanagatlanarsyz ýerine ýetirýändigi, telekanalyň işini gurnamakda goýberen kemçilikleri we efire berilýän gepleşikleriň taýýarlanyşyna kontrollygy gowşadandygy üçin” oňa käýinç yglan edilipdir.

Eger ol kemçilikleri gaýtalasa wezipesinden boşadylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG