Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝHHG-niň ekspertleri belarus žurnalistiniň ölümini derňedi


Belarus oppozision žurnalisti Oleg Babeniniň ölümini derňemäge gatnaşan ÝHHG-niň ekspertleri “öz janyna kast edipdir” diýen çaklamany tassykladylar.

Babeniniň kärdeşleri we belarus oppoziýa aktiwistleri häkimiýetleriň başky bu wersiýasyna şübhe bildiripdi.

Minsk derňewe ÝHHG-niň gatnaşmagy bilen ylalaşandan soň Şwesiýanyň we Norwegiýanyň spesialistleri sud-medisina ekspertizasyny geçirdiler.

“Hartiýa-97”saýtyny esaslandyryjy Oleg Babenin 3-nji sentýabrda Minskiniň etegindäki daçasynda asylgy ýagdaýda tapylypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG