Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Önki owgan polisi NATO-nyň alty esgerini atyp öldürdi


Düýn Owganystanyň gündogarynda türgenleşik okuwlarynyň geçirilýän wagty öňki owgan polisi NATO-nyň alty esgerini atyp öldürdi.

Nangarhar welaýatynyň bir ýerli resmisi wakanyň Päkistan bilen serhede golaý ýerde bolandygyny aýtdy.

Ýurduň howpsuzlygyna kontrollygy soňy bilen owgan güýçlerine tabşyrmak üçin olar bilen harby okuwlar geçirilýärdi. Hüjüm edeniň owgan polisiýa işgäriniň eşiginde bolandygy we atyşykda onuň öldurilendigi NATO-nyň ýaýradan beýannamasynda bellenipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG