Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Günorta Koreýanyň täze ministri Phenýana duýduryş berdi


Şu gün Günorta Koreýanyň täze goranmak ministri Kim Kwan-Jin Demirgazyk Koreýanyň täzeden hüjüm eden halatynda, öz ýurdunyň berk jogap berjekdigini duýdurdy.

«Eger-de Demirgazyk Koreýa ýene-de hüjüm etse, biz olara howa hüjümleri bilen berk jogap bereris» diýip, Kim Kwan-Jin ýurduň parlamentiniň öňünde eden çykyşynda nygtady.

23-nji noýabrda Demirgazyk Koreýanyň Günorta Koreýany top okuna tutmagy sebäpli 4 adam ölüpdi.
XS
SM
MD
LG