Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Iň soňky iş güni ABŞ-nyň ilçisi Gazagystany tankytlady


Düýn Birleşen Ştatlaryň Gazygystandaky ilçisi Riçard Hogland Astanada özüniň bu wezipedäki iň soňky iş güni metbugat-konferensiýasynda Gazagystanda planlaşdyrylýan referendum bilen bagly tankydy garaýyşlary aýtdy.

Hususan-da, ol bu meselede gazagystanlylaryň dürli ideýalary we dürli şahsyýetleri saýlamak hukugyna mynasypdyklaryny nygtady.

Gazagystandan Pakistana täze diplomatik wezipe bilen gidýän Riçard Hogland öz bu bellikleriniň Nursoltan Nazarbaýewiň adyna aýdylýan tankyt däl-de, özüniň umumy nukdaýnazary hökmünde kabul edilmelidigini belledi.

Geçen aý Gazagystanda döredilen bir inisiatiw topar 2012-nji ýylda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynyň ýerine Nazarbaýewi 2020-nji ýyla çenli prezidentlik wezipesinde galdyrmak meselesi boýunça ählihalk referendumyny geçirmek ideýasy bilen çykyş edipdi.

Bu ideýany dekabryň ahyrynda ýurduň parlamenti hem goldady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG