Sepleriň elýeterliligi

Belarusda Milli utgaşdyryjy geňeş döredildi


Belarusuň oppozision partiýalary we guramalary Milli utgaşdyryjy geňeş döretdiler.

Geňeşiň deklarasiýasynda syýasy äheňler bilen tussag edilen oppozisionerleri azat etmek, ýurtda erkin we demokratik saýlawlary geçirmek üçin şertler döretmek ýaly möhüm meseleler bar.

Jarnama Birleşen graždan partiýasynyň, Belarus halk frontunyň, Belarus sosial-demokratik partiýasynyň, “Azatlyk ugrundaky” hereketiň, Demokratik Profsoýuzlar Kongresiniň we “Hakykaty aýt” atly birleşigiň wekilleri gol çekdiler.
XS
SM
MD
LG