Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Braziliýada 420 adam tebigy betbagtçylykda öldi


Braziliýanyň günorta-gündogarynda suw joşmalary we gelýän sil akymlary 420 adamyň ömür tanapyny gyrdy. Müňlerçe adam öýsüz-öwzarsyz galdy.

Häkimiýetler tebigy betbagtçylykdan ejir çeken beýleki ilatly nokatlara halas edijiler barandan soň pidalaryň sanynyň ep-esli artmagynyň mümkindigini duýdurýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG