Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

NATO owgan geçişi boýunça meseläni martda çözmekçi


NATO özüniň owgan welaýatlarynda howpsuzlyk üçin jogapkärçiligiň hökümet güýçlerine geçirilmegi baradaky karara marta çenli geljegini aýdýar.

Baş sekretar Anders Fog Rasmussen ýerlerdäki şertlere baglylykda, geçişiň ýazda başlanjagyna umyt edýändigini aýtdy.

NATO agzalarynyň geçen ýyl owgan hökümeti bilen gelen ylalaşygyna görä, owgan goşunlary 2011-nji ýylyň birinji ýarymynda jeňçilere garşy söweşi öz üstüne alyp başlamaly.

Ýöne bu ylalaşykda anyk wagt bellenmändi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG