Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hameneýi arap protestleri “yslamyň oýanmagy” diýýär


Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýiniň aýtmagyna görä, arap döwletlerinde ýüze çykan protestler “yslamyň oýanmagy” bolup durýar.

Şeýle-de Ayatollah Ali Hameneýi bu protestleriň Eýrandaky 1979-njy ýyldaky rewolýusiýa çalymdaşdygyny aýtdy.

Hameneýi anna güni Eýranyň telewideniýesinde çykyş edip, häzirki protestleri arap dünýäsindäki “Yslamyň azatlyk hereketi” diýip atlandyrdy.

Şeýle-de ol Müsüriň we Tunisiň ilatyna öz dinleri ugrunda göreşmäge çagyryş etdi.

Mundan başga-da Hameneýi prezident Hosni Mubaregi Ysraýylyň we Birleşen Ştatlaryň “hyzmatçysy” diýip atlandyrdy.

Şeýle-de ol Ysraýyly göz öňünde tutup, Müsüriň harbylaryna “Sionist duşmana” üns bermäge çagyryş etdi.
XS
SM
MD
LG